Garanti

Garantier ges som enligt Konsumentköplagen. På alla varor gäller minst 2 års materialgaranti och på vissa delar och märken ända upp till 5 års heltäckande garanti.

För  Toshiba och Fujitsu gäller 5 års totalgaranti.
Mitsibishi 5- års fabriksgaranti
Daikin 5-års fabriksgaranti och upp till 8-års kompressorgaranti

För NIBE upp till 14 års garanti.

För vissa produkter krävs installation av ackrediterad installatör för att man skall få ut den 5-åriga heltäckande garantin.

Med heltäckande garanti menas att om det uppstår fel på själva produkten eller ingående komponenter kommer en installatör och ersätter den trasiga delen. Garantin gäller ej skador orsakade pga handhavandefel. Ej heller skador från yttre åverkan som tex blixtnedslag eller skadegörelse.

Har ni några frågor så tveka inte att maila eller ringa oss!